Bise Kommunikation


Go to content

Main menu:


Kapacitet

Texter
Bise kommunikation har flera decenniers erfarenhet av textproduktion. Det gäller såväl nyhetstexter och informationstexter som skrivna tal och fakta, liksom referat, reportage, intervjuer och manus. Egentligen allt som är på svenska språket.

Presskontakter
Bise Kommunikation har mycket lång erfarenhet av presskontakter. Det gäller såväl offentlig förvaltning och statliga verk som privata företag och aktiebolag samt omfattande arrangemang av så vitt skild karraktär som VM i friidrott och VM i magi. Medieträning av personalgrupper hör också till bilden.

Tidningsproduktion
Bise Kommunikation har erfarenhet av produktion av tidningar av alla slag som sträcker sig tillbaka till 1970-talet. Från ax till limpa omfattar erfarenheterna såväl personaltidningar för vitt skilda arbetsgivare som tidningar med samhällsinformation, med invånare i en kommun eller i ett län som målgrupp.

Trycksaker
Bise Kommunikation har arbetat med trycksaksproduktion lika länge som tidningsmakeri. Det gäller det mesta från enkla foldrar och informationsbroschyrer till årsredovisningar och inbundna böcker. I övrigt naturligtvis designade visitkort, vykort, etiketter, bruksanvisningar, kataloger, mappar och affischer.

Kampanjer
Bise Kommunikation har arbetat med kampanjer sedan början av 1970-talet. Det har handlat om interna kampanjer riktade till anställda och det har varit framgångsrika externa kampanjer. Det har varit opinionsbildade kampanjer och det har varit hälsofrämjande kampanjer, i form av affischer, gruppförsändelser, annonser och andra former av distribution, för att nämna några exempel.

Bilder och foto
Bise Kommunikation har lång erfarenhet av bild- och foto. Men tar bara enkla fotografier i egen regi. En årslång fotoutbildning i botten betyder i stället kunskap om hos vilka fotografer man beställer olika typer av bilder; ateljebilder, nyhetsbilder, dokumentärbilder, naturbilder etc. Detsamma gäller illustrationer i form av grafik, teckningar eller animieringar. När det gäller bild krävs det expertis och proffisionell utrustning som är helt olika för varje genre.

Informationsverksamhet
Bise Kommunikation har en erfarenhet av informationsverksamhet som inte många kommer ens i närheten av. Det har varit jobb åt kommuner, landsting, statliga och privata verksamheter, företag, bolag, föreningar och organisationer.

Film- och videproduktion
Bise Kommunikation har
inte erfarenhet av att göra film- eller video på beställning. Däremot utbildning och lång erfarenhet av att som projektledare beställa och styra produktionen av film och video. Här gäller samma sak som med stillbilden. Det krävs olika experter och kompetens för varje typ av produktion.

Ny teknik och datalösningar
Bise Kommunikation har arbetat med datorer och datalösningar sedan slutet av 1980-talet. Längre än de flesta i IT-branschen. Det har handlat om att utveckla och planera programfunktioner, utforma webb-lösningar, databaser och register. Men som projektledare. Kunskapen är att veta vilka krav som kan ställas och vad som kan göras med en rimlig insats. Utbildade it-tekniker ska sedan göra den tekniska programmeringen för bästa resultat.

Mässor och konferenser
Bise Kommunikation har arbetat även med mässor, utställningar och konferenser. Men naturligtvis aldrig helt ensam. Här ingår man i ett team med många specialister för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Det handlar ofta om allt från elektriker till kockar. Erfarenheterna omfattar allt från enkla interna skärmutställningar till internationella arrangemang med besökare från i stort sett hela världen.


- - - Kasta inte bort dina pengar på information eller reklam utan att veta vad du får för pengarna. Bise Kommunikation tar inte ett jobb, där vi inte kan garantera ett professionellt resultat - - -

Back to content | Back to main menu
Just about all particulars tend to be fairly fake rolex sale using the unique right here therefore it will be difficult to inform for that inexperienced attention in the event that this can be a actual view or even not really. An additional benefit here's this tag heuer replica uk item isn't that costly as well as from close to 3k this provides which sensation which everybody might pay for this. In the event that it would fake rolex end up being that simple I believe we would just about all possess a lot of all of them right now however to date these types of works. Attractive bezel as well as rolex replica sale as well as call. Great white markings about the call as well as day eye-port from 3 o'clock. Motion is actually inexpensive wrist watches electric battery operate therefore the mere seconds hands clicks instead of hublot replica. This is the give-away stage without a doubt but nonetheless for that much more experienced available. I love the situation width as well as pounds. These people hublot replica sale really make a difference as well as increase which actual offer really feel as well as appears. Band might have been just a little much better since it seems a little about the gentle aspect.